Byborna är nära att starta ett slagsmål på restaurangen. Men det är av helt rätt anledning.

Klippet du kommer att se innehåller några helt vidriga scener. Men jag blir glad när jag får se hur medmänniskorna väljer att stå upp på det här sättet för den här kvinnan.
Jag tror ingen vet hur otroligt vanligt det är med våld i nära relationer och mörkertalet är otroligt stort.

Jag har bara en förhoppning – att du också skulle stått upp på om detta hade skett framför ögonen på dig.

[EPSB]

[/EPSB]