Det är viktigt med lika rättigheter. Emma Watsons tal i FN ger mig rysningar!

Emma Watson har vuxit upp och är inte längre den lilla tjejen i Harry Potter. Hon är numera ambassadör för FN. Det här talet i FN är helt fantastiskt och tål att ses om och om igen.

Hon bjuder in oss alla att kämpa för jämlikhet mellan könen. Och det här allas kamp, så börja med att dela den här artikeln.

[EPSB]

[/EPSB]