Den här mannen testar hur krocksäker en Volvo är. Resultatet är otroligt.

När det kommer till diskussionen om vilken bil som är mest krocksäker finns det många svar. Den här mannen har valt att testa hur väl en Volvo 850 håller i en krock och resultatet vi får se är helt otroligt.

Bilen är nästan oförstörbar!

[EPSB]

[/EPSB]