Vad händer när media objektifierar kvinnor? Och hur skulle det se ut om man bytte plats på kvinnor och män? Jo, såhär.

På Saskatchawans Universitet i Kanada gjorde tre studenter en succéfilm till ett projekt de hade i deras kvinno- och könsrollsstudier. De tre studenterna vänder på steken och sätter in män i några av de mest välkända reklamerna. De tar upp vad som faktiskt händer när kvinnor blir objektifierade i media och hur det påverkar sättet folk ser på och agerar mot dem.

Källa: Resume

[EPSB]

[/EPSB]